web analytics
Новини
20.11.2014

Внедряване в реална експлоатация на нови версии на системите ICS, ECS и NCTS

Във връзка с изменение на Регламент (ЕО) № 2454/93 на Комисията от 21.11.2013 г., на 01.12.2014 г. Агенция „Митници“ планира да внедри в реална експлоатация нови версии на системите ICS, ECS и NCTS. С цел избягване на потенциални проблеми, обръщаме внимание:

ICS

При подаване на Обобщена декларация за въвеждане (ОДВ) при попълване на данни в клетка:

Лице, което подава ОДВ (декларатор, (LODGING SUMMARY DECLARATION) PERSON) задължително се попълва САМО EORI номер;

Представител ((REPRESENTATIVE) TRADER) задължително се попълва САМО EORI номер;

Търговец получател (TRADER Consignee) – ако е попълнен EORI номер на Получателя, НЕ се попълват данни за име, населено място, улица, ПК и държава. Ако са попълнени име, населено място, улица, ПК и държава, НЕ се попълва EORI номер;

Лице за уведомяване (NOTIFY Party) – ако е попълнен EORI номер на Лицето за уведомяване, НЕ се попълват данни за име, населено място, улица, ПК и държава. Ако са попълнени данни за име, населено място, улица, ПК и държава, НЕ се попълва EORI номер;

Превозвач (TRADER At Entry (Carrier)) - задължително се попълва САМО EORI номер при морски, въздушен и воден транспорт. В останалите случаи, ако е попълнен EORI номер на Превозвача, НЕ се попълват име, населено място, улица, ПК и държава. Ако са попълнени данни за име, населено място, улица, ПК и държава, НЕ се попълва EORI номер.

 

ECS

При подаване на Обобщена декларация за напускане (ОДН) при попълване на данни в клетка:

Изпращач/Износител - ако е попълнен EORI номер на Изпращача, НЕ се попълват данни за име, населено място, улица, ПК и държава. Ако са попълнени данни за име, населено място, улица, ПК и държава, НЕ се попълва EORI номер;

Получател - ако е попълнен EORI номер на Получателя НЕ се попълват данни за име, населено място, улица, ПК и държава. Ако са попълнени данни за име, населено място, улица, ПК и държава НЕ се попълва EORI номер.

 

NCTS

При подаване на ЕАД Транзит с попълнени клетки за сигурност при попълване на данни в клетка:

Изпращач (сигурност) – ако е попълнен EORI номер на Изпращач (сигурност), НЕ се попълват име, населено място, улица, ПК и държава. Ако са попълнени данни за име, населено място, улица, ПК и държава, НЕ се попълва EORI номер;

Получател (сигурност) – ако е попълнен EORI номер на Получател (сигурност), НЕ се попълват данни за име, населено място, улица, ПК и държава. Ако са попълнени данни за име, населено място, улица, ПК и държава, НЕ се попълва EORI номер;

Превозвач (сигурност) – ако е попълнен EORI номер на Превозвач (сигурност), НЕ се попълват данни за име, населено място, улица, ПК и държава. Ако са попълнени данни за име, населено място, улица, ПК и държава, НЕ се попълва EORI номер.

 

Членове
Социални мрежи