web analytics
Новини
29.03.2019

Комисията публикува нова консолидирана версия на обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура

Европейската комисия публикува новата консолидирана версия на обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура (КН) на 23 езика на ЕС.

Обяснителните бележки към КН се считат за важна помощ за тълкуване на обхвата на различните тарифни позиции, но нямат правно обвързваща сила. Обяснителните бележки бяха установени с Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа.

Последната версия вече е достъпна от Официален вестник на Европейския съюз № C 119 от 29 март 2019 г. Тя включва и, когато е уместно, заменя тези, публикувани в Официален вестник на ЕС, серия С, до 4 януари 2019 г.

Обяснителните бележки може да откриете на следния линк:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2019:119:FULL&from=EN

 

Източник: http://Info.Mitnica.com

Социални мрежи