web analytics
Новини
23.10.2014

Нови членове

От месец Октомври  2014г., НОМА има двама нови члена, а именно:

гл. ас. д-р Момчил Антов - Катедра “Контрол и анализ на стопанската дейност” към Стопанска академия “Д. А. Ценов”, гр. Свищов и Адвокатско съдружие “Денкова, Горанов и Партньори”

Социални мрежи