web analytics
Новини
24.11.2014

НОМА изразява подкрепа към позицията на БСК

ПОЗИЦИЯ на БСК
Във връзка с данъчното облагане на лихвите по депозитите

Идеите за промяна в данъчното облагане са пореден пример за непоследователната политика във финансово-икономическата сфера. Политика, която ерозира обществената и бизнес среда и не създава условия за дългосрочно планиране и прогнозиране.

Сред големите добродетели на всяка нация е спестовността. Добродетел, която много трудно се култивира и трябва да се опазва и поощрява, защото тя е в основата на просперитета на обществото. Върху тази добродетел беше нанесен сериозен удар със спекулативното поведение на някои банки. Връх в това разрушително поведение бяха размитите и дълбоко неясни действия на БНБ и политико-финансовия прецедент КТБ.

Върху разклатеното доверие на бизнеса и обществото сега се подготвя нанасянето на допълнителен удар с данъка върху лихвите по депозитите – данък, който политиците обещаха поетапно да премахнат, а през последните дни същите тези политици заговориха за неговото увеличаване.

Недоверието на българина към некоректното поведение на банки и на политици, както и нагнетяваният страх, че влоговете не са гарантирани, са контрапродуктивни за развитието на икономиката. Да не забравяме, че България е част от ЕС и с лекота българският депозант може да насочи спестяванията си към други европейски страни или да вземе по-крайни решения.

Лъжливо е чувството на държавата, че може да увеличи съществено приходите в бюджета от облагането на депозите – решение не само непрофесионално, но и наивно. Значително увеличение на приходите в бюджета може да се очаква чрез създаването на условия за раздвижване на този финансов ресурс за развитието на икономиката. Скок на основните приходи в бюджета може да се постигне само чрез увеличаване на оборотите в икономиката, по пътя на разширеното потребление, по пътя на правната и социалната сигурност, и т.н.

Обществото печели и се обогатява, когато депозитите се преобразуват във финансиране на бизнес начинания, когато предприемчивите хора поемат риска да разкриват и поддържат работни места, да създават добавена стойност. Предприемчивостта е другата важна добродетел, която у нас не само че не се насърчава, а напротив – подтиска се и се ограничава. Икономиката се движи от тези, които имат идеи и, по-важното – имат смелостта да ги реализират. Другите, които нямат идеи или смелост да рискуват, спестяват, но тяхната роля в обществото е не по-малко важна. Защото техните спестявания създават възможност добрите идеи да получават доверие чрез кредитен ресурс. Ето защо, не откриваме никаква логика в опита те да бъдат наказани.

Уважаеми политици, не убивайте добродетелите на нацията!

***

Данъкът беше въведен през 2013 г. по идея на Симеон Дянков. Предишните управляващи намалиха ставката за 2014 г. на 8 на сто, като действащото законодателство предвижда догодина ставката да бъде намалена на 6 на сто, 2016г.  – 4 на сто, а 2017 г. данъкът да отпадне напълно. Сега управляващата коалиция предлага да бъде върната ставката на 10 на сто.

24.11.2014