web analytics
Новини
12.09.2019

Позиция относно митническите приоритети на следващата Европейска комисия

Във връзка с получено писмо от BusinessEurope относно изготвяне на общо становище по проект на документ с приоритетите на новата Европейска комисия по митническите въпроси, излагаме позицията на Националната организация на митническите агенти.

МИТНИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ ЗА СЛЕДВАЩАТА ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

Документът обхваща следните въпроси:

  1.     Централизирано митническо оформяне
  2.     Самооценка
  3.     Одобрени икономически оператори
  4.     Единен прозорец (обслужване на едно гише)
  5.     Митническа стойност
  6.     Проверка на произхода
  7.     Brexit
  8.     Модернизация на кодовете за хармонизирана система (HS) на WCO
  9.     Модернизация на Митническия съюз с Турция
  10.     Фалшифицирани стоки

Пълният текст на становището на BusinessEurope може да видите тук:
CUS-pp190815-Customs Position Paper-draft.pdf