web analytics
Новини
24.11.2015

СТАНОВИЩЕ НА НОМА ОТНОСНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 292 ОТ 29.10.2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ГРАНИЧНИТЕ КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛНИ ПУНКТОВЕ

ДО:    Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

            MИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

            НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ДО:   Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ     

           МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

 

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

 

ОТ:                 НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МИТНИЧЕСКИТЕ АГЕНТИ (НОМА),         с БУЛСТАТ 130115696, рег. по ф. д. № 7587/1999 г. на Софийски градски съд, 5-ти състав, със седалище в гр. София и адрес на управление: София 1336, ул. „Андрей Германов” № 11, представлявана от Емил Дандолов,  Председател УС на НОМА

 

ОТНОСНО: Постановление № 292 от 29.10.2015 г. за изменение на Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове, приета с постановление № 104 на Министерски съвет

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ,

 

Повод да се обърнем към Вас е влезналото в сила на 03.11.2015 г. Постановление № 292 от 29.10.2015 г.

НОМА изразява своята загриженост относно  промените, в чл. 34, ал. 1, където текстът “спедиторска дейност, дейност като митнически представител” и запетаята пред него се заличават.

Считаме, че промените ще засегнат не само всички спедиторски фирми и митнически агенти, извършващи дейност в зоните ГКПП, но и всички превозвачи, използващи техните услуги. Премахването на фирми и юридически лица няма да разреши нито един от съществуващите проблеми на граничните пунктове, напротив, опашките по границите ще се увеличат, заедно с грешките при деклариране на стоките, както и времето за обработка на преминаващите товари. Навременната обработката на нетрайни, замразени хранителни продукти и живи животни ще постави на сериозно изпитание всички вносители и производители, както и техните системи за доставяне. В следствие на забавянията, вносителите може потърсят алтернативни източници на доставка на стоки и материали, което от своя страна ще лиши бюджета на страната от приходи от мито, ДДС и други такси.

Предвид горното, НОМА изразява своето притеснение относно начина, по който се вземат често подобни решения – в много кратки срокове и без никаква аргументация и диалог с браншовите организации.

 

 

                                                                       С УВАЖЕНИЕ:

                                                                                                       /Емил Дандолов, Председател УС на НОМА/

Членове
Социални мрежи