web analytics

Националната Организация на Митническите Агенти (НОМА), е създадена като независима, доброволна, неполитическа организация с нестопанска цел през м. Май 1999 г.

Организацията е създадена с идеална цел, да служи като посредник в диалога между членовете си и компетентните държавните институции.

Членове

TNT

 

M SPED

 

M&M

 

Социални мрежи