web analytics
Новини
06.05.2020

ICS2 – нова митническа информационна система на ЕС

ЕС започва поетапно внедряване на нова митническа информационна система (Import Control System 2 – ICS2), която ще обхваща предварителното подаване на данни за сигурност и безопасност при въвеждане на стоки на митническата територия на Съюза. Тя ще засегне всички икономически оператори и се предвижда внедряването й да започне на 15.03.2021 г. и да приключи на 01.03.2024 г. Първоначално обхватът на системата ще е по отношение на експресните и пощенски пратки, предназначени да влязат на митническата територия на Съюза по въздух и последователно ще се включват и останалите видове транспорт.

Повече информация може да намерите на страницата на DG TAXUD
Import Control System 2 – ICS2