+359 2 9845118            noma@noma.bg
          
     
Новини

Среща на членовете на НОМА

  11.09.2013 10:41

На 11.09.2013г., беше проведена среща с членовете на организацията. На срещата присъстваха представителите на:

„АЛЕКСАНДЪР ЛОГИСТИКС” ООД

„ГЕБРЮДЕР ВАЙС” ЕООД

„DHL ЕКСПРЕС БЪЛГАРИЯ” ЕООД

„ЕКСТРАНС” ООД

„М&М МИЛИЦЕР & МЮНХ БГ” ООД

На всички присъстващи беше представен отчет за дейността на организацията до 09.09.2013г. Отчетени бяха направените до месец септември 2013г. разходи, и всички участници имаха възможност да се запознаят с  кореспонденцията за отчетния период на организацията. Бяха приети решения, за политиката и действията на организацията през следващите няколко месеца.