+359 2 9845118            noma@noma.bg
          
     
Новини

Информация за предстоящи изменения в митническото законодателство

  12.12.2013 11:06

Във връзка с предстоящите изменения в сегашното митническо законодателство, ще бъде приет Регламент за изпълнение на Комисията за идентифициране на лицата в контекста на Споразуменията за взаимно признаване на одобрените икономически оператори.

Идеята за ”Признаване на АЕО, включително обмена на данни с държавите партньори” се реализира на този етап на две стъпки, като първата стъпка вече е реализирана. Тя обхваща вписването на данните на изпращача в съответното поле в ICS по отношение взаимното признаване на статута със САЩ. Законодателната база е Регламент за изпълнение (ЕС) № 58/2013г. на Комисията.

Със следващата стъпка трябва да се предостави възможността за идентифицирането на другите участници в декларациите в съответните системи за движение ECS, ICS и NCTS. Необходимо е да се осигурят данни за другите лица/участници в обобщената декларация за напускане, износната декларация и декларацията за режим транзит. В системата за контрол на износа (ECS) и NCTS : декларацията за износ в ECS трябва съдържа данни за получателя; в обобщената декларация за напускане – данни за получателя и изпращача, а в декларацията за режим транзит за целите на сигурността – данни за получател и изпращач. В системата за контрол на вноса – ICS вече е реализирано попълването на данните за изпращач, но следва де се имплементират данните за получател и страна на уведомяване. По отношение на спецификата на ролята на „превозвача”, за да се позволи предоставянето на бенефити във връзка с АЕО статута, е да декларира EORI като номера в полето „превозвач”.

Очаква се съответните разпоредби в Регламент (ЕИО) № 2454/93 г.да се приемат до края на 2013 г., влизането в сила е предвидено за 01.12.2014 г. и съответно ИТ реализацията се очаква до края на 2014 г.