+359 2 9845118            noma@noma.bg
          
     
Новини

Одобрен изпращач

  07.01.2014 14:07

НОМА поздравява своите членове GebruderWeiss и M&M Militzer and Munch BG Co.Ltd, по повод полученият от тях статут на одобрен изпращач по смисъла на чл.372, п 1, буква „г“ от Регламент  (ЕИО) №2454/93г. на Комисията.