+359 2 9845118            noma@noma.bg
          
     
Новини

Среща между НОМА и Агенция "Митници"

  09.01.2014 14:09

На 08.01.2014 г., беше проведена среща между НОМА и работна група на Агенция „Митници“. На срещата бяха обсъдени възможностите за законодателни промени в Закона за Митниците, Закона за ДДС, Закона за Акцизите, както и правилниците за тяхното прилагане. Двете страни постигнаха съгласие за процедурата, по която ще бъдат предоставени и обсъдени текстовете на предложенията за законодателни  промени.