+359 2 9845118            noma@noma.bg
          
     
Новини

СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА 2013г.

  20.02.2014 16:28

1.  Членове – 15 фирми, в т.ч.: „АЛЕКСАНДЪР ЛОГИСТИКС” ООД, „АЛФАСОФТ“, „ГЕБРЮДЕР ВАЙС” ЕООД, „ГЕРЛАХ КЪСТСЪМС СЪРВИСИЗ“ ЕООД, „DHL ЕКСПРЕС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, „ЕКСТРАНС” ООД, „ЕЪР ВОРТЕКС” ООД, „М&М МИЛИЦЕР & МЮНХ БГ” ООД, „М&М ЕР КАРГО СЪРВИСИЗ“ ООД, “МОСТ” АД, „М-СПЕД“ ЕООД, „СКОРПИОН ШИПИНГ” ООД, „СОМАТ” АД, „TNT БЪЛГАРИЯ” ЕООД, „ШЕНКЕР” ООД.

2. Общо обработени митнически документи за 2013 г. -  86 000 митнически декларации и документи, в т.ч.:

2.1. Внос   –    36 688;

2.2. Износ   –  20 064;

2.3. Транзит – 29248;

3.  Общо нает персонал – 1470 служителя.

4. Оборот на фирмите членове на НОМА за 2013 г. – 440 160 000 лева.

СТАТИСТИКА – 2013