+359 2 9845118            noma@noma.bg
          
     
Новини

XIV общо събрание на Българската Стопанска Камара

  28.04.2014 16:45

НОМА участва в проведеното XIV общо събрание на Българската Стопанска Камара, в качеството си делегат. На събитието присъстваха Министър председателя на Р. България, министри, депутати, академици, посланици, както и представители на всички браншови организации. Делегатите, приеха отчета на управителния съвет за дейността на Българската Стопанска Камара, за периода -2008-2013г., и приеха основните насоки за дейността на БСК за периода 2014-2018г.