+359 2 9845118            noma@noma.bg
          
     
Новини

Logistics Performance Index – LPI 2016

  13.07.2018 13:11

Публикуван е информационен бюлетин на ФИАТА, който съдържа анализ на Световната банка по отношение на показателя за ефективност на логистиката и веригата за доставки в световната икономика и търговия (Logistics Performance Index – LPI 2016). Класирани са 160 страни според услугите, които предоставят в областта на: митническото представителство, инфраструктурата, качеството на логистичните услуги, проследяването на товари и сроковете за доставка. За съжаление, проучването показва, че България изпада от 55 място през 2007г.  до 72 място през 2016г.