+359 2 9845118            noma@noma.bg
          
     
Новини

Нови членове

  23.10.2014 13:27

От месец Октомври  2014г., НОМА има двама нови члена, а именно:

гл. ас. д-р Момчил Антов - Катедра “Контрол и анализ на стопанската дейност” към Стопанска академия “Д. А. Ценов”, гр. Свищов и Адвокатско съдружие “Денкова, Горанов и Партньори”