+359 2 9845118            noma@noma.bg
          
     
Новини

26 януари - Международен ден на митниците

  26.01.2021 08:52

По повод днешния празник на митническите служители, НОМА отправи поздравителен адрес към ръководството на Агенция "Митници"

 

ДО

Г-Н ГЕОРГИ КОСТОВ

ДИРЕКТОР

НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“

СОФИЯ

 

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

 

от доц. д-р Момчил Антов,

председател на Управителния съвет

Национална организация на митническите агенти

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н КОСТОВ,

 

От името на Националната организация на митническите агенти (НОМА) и лично от мое име Ви поздравявам с професионалния празник на митническите служители.

Желаем Ви крепко здраве, професионални успехи, удовлетворение от извървения път и бъдещи успехи. Нека в условията на обкръжаващата ни динамична и непредсказуема среда, Вие и всички служители на българската митническа администрация, да успявате да поддържате авторитета на професията, доверието на обществото и да способствате за икономическото развитие на страната ни.

Уверяваме Ви, че в професионалните си бъдещи начинания, може да разчитате на нас, като се надяваме да допринесем за утвърждаването на Агенция „Митници“ като важна за бизнеса и обществото институция и повишаването на нейния авторитет на национално и международно равнище.

 

Пожелаваме на Вас и Вашите колеги ползотворна работа и честит празник!

 

 

 

гр. София,                                          С уважение: ...............................

26.01.2021 г.                                                          доц. д-р Момчил Антов

                                                                               председател на УС НОМА