+359 2 9845118            noma@noma.bg
          
     
Новини

Съвместна среща между НОМА и Агенция "Митници" по въпроси, свързани с работата на митническите представители

  22.07.2021 08:58

На 22 юли 2021 г. се проведе съвместна онлайн среща между представители на НОМА и Агенция "Митници", на която бяха обсъдени редица въпроси от значение за работата на митническите представители у нас. Основните теми, около които се проведоха дискусиите бяха:

1. Затруднения при прилагането на чл. 195а от Закона за митниците, въвеждащ използването на „справедливи цени“ за някои стоки
2. Затруднения при прилагането на чл. 47б от Закона за акцизите и данъчните складове относно предоставяне на отдалечен достъп до системите за видеонаблюдение на митническата администрация
3. Прилагането на новия режим за облагане с ДДС вноса на пратки под 150 евро
4. Облекчаване на режима за упълномощаване на митническите представители
5. Ефективност на електронния обмен на информация между Агенция „Митници“ и икономическите оператори и техните представители
6. Възможности за бъдещо сътрудничество, особено в посока съгласуване на въвеждането на нови мерки със съответните браншови организации и засегнати лица

Бяха очертани както проблемите в дискутираните направления, така и възможностите за тяхното преодоляване. От страна на НОМА бе акцентирана важността на подобни срещи и необходимостта от тяхното регулярно провеждане.