+359 2 9845118            noma@noma.bg
          
     
Новини

Първа английска езикова гимназия избра НОМА за свой партньор в Националната програма „Бизнесът преподава“

  21.09.2021 22:09

Ранното кариерно ориентиране и запознаването на учениците с възможностите, които дават различните професии за бъдеща реализация, както и информирането им за най-новите тенденции в развитието на техниката и технологиите, е ключов фактор за подготовката на младите хора за живот и работа. Със сключеното днес Споразумение за партньорство между Националната организация на митническите агенти (НОМА) и Първа английска езикова гимназия, гр. София експерти от НОМА ще предадат своя опит на средношколците и ще им помагат за кариерното ориентиране след завършване на средното образование.

Съгласно проектния график дейностите по програмата ще се проведат през м. ноември 2021 г. и м. март 2022 г., като в срещите и разговорите ще участват ученици от 8-ми, 11-ти и 12-ти клас на Първа АЕГ. В хода на предварителните разговори бяха очертани и възможните теми за презентиране пред учениците, като акцентът ще бъде върху ролята и мястото на митническите представители в международните търговски вериги, значението на фискалната и защитната функция на митническия контрол за обществото ни и възможностите за продължаване на тяхното обучение в тази област.