+359 2 9845118            noma@noma.bg
          
     
Новини

НОМА бе отличена като ключов партньор на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, Свищов

  04.10.2021 09:34

На 01-02.10.2021 г. в гр. Свищов се проведе Международна научно-практическа конференция „Дигиталната трансформация в контрола и анализа – рискове и възможности”. Научният форум бе организиран от катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” по повод на 30 години от създаването на специалност „Стопански и финансов контрол” и 85-та годишнина на Свищовското висше училище. 

Сред официалните гости бяха ръководителите на основните контролни институции у нас, в т.ч. Сметна палата на Р България, Агенция „Митници“, НАП, АДФИ, КПНРО, ИДЕС, ИВОБ и др., които бяха отличени с почетни грамоти и плакети за дългогодишното и ползотворно сътрудничество с катедрата.

Националната организация на митническите агенти (НОМА) бе представена от председателя на Управителния съвет доц. д-р Момчил Антов, който е и преподавател в катедрата-домакин на мероприятието. Ръководителят на катедра КАСД доц. д-р Силвия Костова връчи почетна грамота и плакет на НОМА за доброто партньорство през последните години и съдействието за изграждане на единствената в страната специализирана учебна компютърна аудитория по митнически контрол и митническо представителство. През 2018 г. с помощта на НОМА и Агенция „Митници“ студентите от специалност „Стопански и финансов контрол“ към Стопанската академия получиха възможност за работа в близка до реалната среда и пълен достъп до всички основни информационни системи на митническата ни администрация.

В хода на научната конференция бяха дискутирани редица актуални въпроси, свързани с дигитализацията на отчетността, финансовия контрол и анализа с акцент върху рисковете, възможностите и предизвикателствата от цифровизацията на процесите в икономиката.