+359 2 9845118            noma@noma.bg
          
     
Новини

НОМА обсъди с БТПП концепцията за Зелени коридори по българските ГКПП

  14.08.2023 14:24

На проведена среща между председателите на НОМА, доц. д-р Момчил Антов и на БТПП, г-н Цветан Симеонов бяха обсъдени възможностите за развитие на концепцията за изграждане на „Зелени коридори“ на сухопътните ГКПП в България, за оптимизиране дейността на митниците и облекчаване на административната тежест за икономическите оператори.

Целта на разработената от НОМА концепция за изграждане на „Зелени коридори“ на сухопътните ГКПП в България е облекчаване преминаването на сухопътни транспортни средства, давайки възможност на фирмите със статус на Одобрени икономически оператори (ОИО) да декларират предварително товарите, преминаващи през ГКПП както в рамките на ЕС, така и при преминаване на външните граници на Съюза.

В концепцията за „Зеления коридор“ е залегнал принципът на „One Stop Shop” (OSS), където всички проверки се извършват на едно гише, в това число граничен контрол, митнически, фитосанитарен и др., при предварително изпратена необходима информация от страна на икономическите оператори относно естеството на товара и крайната му дестинация.

Симеонов отбеляза важността на темата и необходимостта от промени, които да улеснят преминаването на транспортните средства през ГКПП. С въвеждането на „Зелени коридори“ ще се осигури по-бързо преминаване на транспортните средства, което от своя страна ще има допълнителни положителни ефекти - както в по-ефективното планиране на маршрути, оптимизацията на процеси, така и до намаляването на излишните парникови емисии.

По време на срещата Цветан Симеонов запозна гостите със стандартите GS1, които предлагат уникална идентификация на продуктите и локация по веригата на доставките. Чрез имплементирането на стандартите се подобрява ефективността, безопасността и прозрачността на доставките.