+359 2 9845118            noma@noma.bg
          
     
Новини

FIATA и SEEFF подкрепиха инициативата на НОМА за Зелени коридори

  16.05.2024 08:27

На проведения в гр. Белград, Сърбия 15-ти конгрес на Southern Eastern European Freight Forwarders Association (SEEFF) беше обсъдена инициативата на НОМА за Зелени коридори. Инициативата срещна широка подкрепа не само сред членовете на SEEFF, но и в лицето на г-н Торгут Еркескин – президент на FIATA. Инициативата ще бъде разпространена, както от асоциациите членове на SEEFF към правителствата в съответните държави, така и в Брюксел.