+359 2 9845118            noma@noma.bg
          
     
Новини

Устойчиво развитие и бизнес интегритет: форум за обсъждане на политики и практически решения

  19.05.2024 23:12

Партньорството на НОМА с Бизнес Интегрити Клуб даде възможност за участие на организацията във Форума за обсъждане на политики и практически решения.

По време на дискусията беше акцентирано върху бизнес интегритета в контекста на препоръките и насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), Целите за устойчиво развитие на ООН, прилагането на ESG стандартите и новите европейски норми за отчетност на устойчивостта.